'Persoonlijk contact en aandacht zijn het belangrijkst als je een vorm van nood ervaart.'

Victor van Lieshout

Psycholoog


Je kunt mij vragen stellen over zaken als energieverlies op je werk, relatieproblemen, werk-privé balans of de opvoeding van je kinderen.

Voorbeeldvragen: 

Je kunt met mij contact opnemen voor uiteenlopende vragen, zoals:

  • De laatste tijd heb ik vaak ruzie met mijn partner. Hoe moet ik hiermee verder?
  • Ik kom doodmoe thuis van mijn werk en zie op tegen wat ik thuis nog moet doen. Heb ik een burn-out?
  • Mijn partner wil kinderen, maar ik weet niet of ik dat ook wil. Wat moet ik doen?

 

 
 

  • Mijn echtgenoot is overleden en ik weet niet hoe ik met dat verlies moet omgaan. Hoe doe ik dat?
  • De dokter vindt mij te dik, maar dat wist ik zelf ook al wel. Kun je mij helpen?

Visie en werkwijze 

Ik ben geïnteresseerd in wat jou beweegt, of je al dan niet tevreden bent met wat je doet en of je daar hulp bij kunt gebruiken. Die hulp kan gelden voor jou, maar soms ook voor mensen uit je omgeving, zoals iemand uit het gezin of een collega op het werk.  

 

Een probleem kan zich acuut voordoen of iets zijn wat al langer speelt, waarvoor je misschien al eerder hulp hebt gezocht. Ik adviseer en verwijs als ik dat zinvol acht. Vaak geef ik mijn advies in de vorm van een persoonlijke brief. Ik benoem dan alle zaken die kunnen bijdragen aan de oplossing. Dat is af en toe confronterend, maar helpt ook om tot nieuwe inzichten te komen. Soms volgt een korte mailwisseling, bijvoorbeeld om een dilemma uit te werken.


Bekijk het overzicht van alle medisch deskundigen


Hoe werkt het?

  1. Kies een medisch deskundige
  2. Maak een (gratis) account aan
  3. Log in op de beveiligde omgeving
  4. Stel je vraag